Publicerad 5 januari 2022

Stöd till äldreomsorgen med anledning av covid-19

Här samlar SKR stöd och goda exempel med anledning av covid-19. Sidan uppdateras löpande och är ett komplement till myndigheters stöd och rekommendationer.

Besök på äldreboende

Socialstyrelsen har tagit fram frågor och svar samt en checklista med reflektionsfrågor kring säkra besök inom äldreomsorgen.

Ordna för säkra besök på äldreboende, Socialstyrelsen

Verksamhetens ansvar

Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift för att förtydliga verksamheternas ansvar vid besök på äldreboenden. Verksamhetsansvarig ska se till att föreskriften följs. Föreskriften, checklista och mer information finns hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens stöd till chefer och huvudmän i kommunen

Riktlinjer och stöd för att hindra smitta

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans tagit fram riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre.

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boende för äldre (PDF)

Affisch till personal

Hos Socialstyrelsen finns affischer på olika språk som till exempel kan sättas upp i personalrum med sådant som är bra att tänka på för att ordna säkra besök på boendet.

Stöd till chefer och huvudmän inom kommuner

Stöd vid ökad smittspridning

SKR kan ge extra stöd till kommuner i det fall de får en ökad smittspridning i äldreomsorgen. Det kan handla om frågor som rör verksamhet, juridik, kommunikation eller arbetsgivarfrågor. Stödet ges efter begäran av kommunledningen.

Begäran om stöd till äldreomsorgen

11 lärdomar för att hindra smitta

Hur kan äldreomsorgen få kontroll över smittläget och skydda äldre och medarbetare på ett effektivt sätt? SKR har sammanställt elva punkter utifrån kunskap som utvecklats sedan panedmins start. Listan utgår kommuners erfarenheter samt råd och rekommendationer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg.

Hindra smitta i äldreomsorgen – elva lärdomar (PDF) Pdf, 203 kB.

Utbildning basala hygienrutiner äldreomsorgen

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för basala hygienrutiner som riktar sig speciellt för personal inom äldre- och funktionhinderomsorgen. Utbildningen är webbaserad och är skapad för att kunna användas i det dagliga arbetet både under pandemin och efter.

Socialstyrelsens utbildningsportal Basala hygienrutiner vård och omsorg

Rapporter

Palliativ vård i SÄBO

SKR och Svenska Palliativregistret har tagit fram en rapport om den palliativa vården inom äldreomsorgen före och efter pandemin. Rapporten ska också ge en bild av symptom och vårdinnehåll till patienter som avlidit med covid-19.

Palliativ vård i SÄBO

Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av pandemin

SKR har tagit fram fakta om äldreomsorgen som belyser utvecklingen över tid och hur coronapandemin hanterats utifrån det vi vet idag. Syftet är att öka kunskapen om hur äldreomsorgen fungerar och att bidra till kommande utvärderingar.

Rapport: Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av pandemin

Dela erfarenheter med andra kommuner

SKR har startat ett digitalt forum där kommuner kan dela erfarenheter med varandra och ställa frågor till SKR.

Digitala forum för kommuner, covid-19

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR