Publicerad 24 februari 2022

Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset

Covid-19 har stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten. SKR bevakar kommunernas intressen och tar löpande fram stöd och svar på frågor med anledning av pandemin.

Skrivelser och yttranden med anledning av covid-19

Dela erfarenheter med andra kommuner

SKR har två digitala forum där kommuner kan dela erfarenheter med varandra och ställa frågor till SKR med anledning av covid-19. Det finns ett forum för äldre- funktionshinderomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård, och ett för social barn- och ungdomsvård och familjehem.

Digitala forum, covid-19

Frågor och svar

SKR får många frågor från medlemmar. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om:

Arbetsgivares ansvar

Personlig assistans

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR