Publicerad 29 september 2021

Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset

Covid-19 har stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten. SKR bevakar kommunernas intressen och tar löpande fram stöd och svar på frågor med anledning av pandemin.

Dela erfarenheter med andra kommuner

SKR har två digitala forum där kommuner kan dela erfarenheter med varandra och ställa frågor till SKR med anledning av covid-19. Det finns ett forum för äldre- funktionshinderomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård, och ett för social barn- och ungdomsvård och familjehem.

Digitala forum, covid-19

Frågor och svar

SKR får många frågor från medlemmar. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om:

Arbetsgivares ansvar

Personlig assistans

Kontakt

Kontakta SKR