Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Går det att ha en generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser, föredrag, resor och dylikt, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader?

I fråga om att dela på kostnader vid ett inställt arrangemang gäller i första hand de avboknings- och betalningsregler som framgår av avtalet. Om kommuner och regioner vill täcka kostnader som redan uppkommit för ett arrangemang behöver det ske förenligt med kommunalrättsliga principer och inte innebära ett gynnande av enskild enligt 2 kap. 8 § KL. Regeringsformens krav på objektivitet och likabehandling måste iakttas.

När det gäller vilket utrymme upphandlingslagstiftningen medger hänvisar SKR till Upphandlingsmyndighetens information om i vilka fall villkor i avtal kan ändras utan att det medför krav på ny konkurrensutsättning.

SKR hänvisar till Upphandlingsmyndighetens information aktuella frågor om covid 19.

Information med anledning av covid-19, Upphandlingsmyndigheten

SKR hänvisar till Upphandlingsmyndighetens information när det gäller de upphandlingsrättsliga möjligheterna att ändra upphandlade avtal.

Ändringar av avtal, Upphandlingsmyndigheten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR