Publicerad 29 oktober 2021

Från godkänt vaccin till vaccination

Det är många steg och många aktörer som är ansvariga från godkännande av vaccin mot covid-19 till att vaccination kan ske. Det är i första hand tillgången till vaccin som styr vaccinationstakten i regionerna. SKR stöttar regionernas i deras arbete genom samordning av regionernas vaccinsamordnare och andra nätverk.

I en överenskommelse mellan SKR och regeringen beskrivs målsättning samt olika aktörers ansvar för vaccinationen mot covid-19.

Överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19

1. Godkännande 2.Inköp 3. Leverans till nationellt lager 4. Leverans till mottagningspunkter i regionerna 5. Distribution till platser där vaccination sker 6. Vaccinering 7. Registrering och rapportering

Flödesschema som visar ansvar från godkänt vaccin till vaccinering,

Godkännande av vaccin

EU-kommissionen tecknar avtal med Läkemedelsbolagen. Covid-19-vaccinerna godkänns av EU-kommissionen efter rekommendation från CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use, som är en del av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

2. Inköp av vaccin

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som köper vaccin från läkemedelsbolagen, utifrån de avtal som tecknats.

3. Leverans till nationellt lager

Folkhälsomyndigheten ansvarar för leveranserna av vaccin från läkemedelsbolagen till ett nationellt lager i Sverige. Läkemedelsbolagen utför transporterna av vaccinet. Pfizer/Biontechs vaccin levereras direkt till regionerna utan att passera det nationella lagret.

4. Leverans till regionerna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att leverera vaccinet från det nationella lagret till en eller ett par mottagningspunkter i varje region.

5. Distribution till platser där vaccination sker

Regionerna ansvarar för att alla vaccin distribueras till de platser där vaccinationen ska utföras. Det kan vara sjukhus, vårdcentraler/hälsocentraler, äldreboende eller andra platser där vaccination sker.

6. Vaccinering

Regionerna ansvarar för att vaccination utförs. Regionen beslutar om vem som ska utföra vaccinationen utifrån en ordinationsordning. Läkare och sjuksköterskor kan till exempel vaccinera. Vaccinationerna utförs av regionen, men kan också utföras av kommuner eller privata aktörer på uppdrag av regionen.

Socialstyrelsen: vem får ordinera vaccin

7. Registrering och rapportering

Regionerna ansvarar för att registrera genomförda vaccinationer och rapportera dessa till nationella vaccinationsregistret. Folkhälsomyndigheten sammanställer vaccinationerna nationellt i det Nationella vaccinationsregistret. Regionerna rapporterar eventuella biverkningar till Läkemedelsverket. Den som blivit vaccinerad och fått biverkningar kan själv också rapportera det till regionen och/eller Läkemedelsverket.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR