Publicerad 5 maj 2021
Frågor och svar

Om sticksäkra kanyler inte finns tillgängliga vid vaccinering, behöver vi ansöka om dispens för att använda kanyler som inte är sticksäkra? (uppdaterad: 5 maj 2021)

Arbetsmiljöverket har tagit ställning till vad som gäller under rådande omständigheter när sticksäkra kanyler inte finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Ingen dispens behövs men Arbetsmiljöverket beskriver bland annat att bristen måste vara dokumenterad och att sticksäkra kanyler åter ska användas så fort tillgänglighet finns.

Cirkulär 21:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker – arbetstagares användning av kanyler med integrerad skyddsfunktion

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR