Publicerad 12 juli 2021
Frågor och svar

Vad innebär en individuell bedömning av barnets mognad? (12 juli 2021)

SKR vill påminna om den praxis kring vårdnadshavares respektive barns beslutskompetens som gäller vård och behandling av minderåriga i hälso- och sjukvården och som innebär att det måste göras en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Det innebär att den omyndige måste uppnått en sådan mognad att hen själv kan samtycka till åtgärden. Bedömningen behöver göras innan eller i samband med att vaccinationen ordineras.

Patientlagen och barnkonventionen

Av 4 kap. 3 § patientlagen (2014:821) och barnkonventionen framgår att barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Om barnet är tillräckligt moget för att själv samtycka till vård och behandling behövs inte vårdnadshavarnas samtycke. Den praxis som har utvecklats när det gäller barns inflytande inom hälso- och sjukvården har genomförts med stöd av patientlagen.

Meddelandeblad: Barn som söker hälso-och sjukvård, Socialstyrelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR