Publicerad 5 januari 2022

Testning covid-19

Testning för covid-19 är nödvändigt för att minska smittspridning samt begränsa smittans effekter. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2022 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 samt en tilläggsöverenskommelse om snabbtester.

Syftet med testningen kan variera mellan olika regioner och över tid. Det finns tre typer av testning av covid-19:

  • PCR-testning som visar på aktiv infektion (virustest).
  • Serologisk testning som kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).
  • Antigentester så kallade snabbtester.

Överenskommelser om ökad testning och smittspårning

Testning vid symtom från 22 november

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att erbjuda testning för covid-19 för både ovaccinerade och vaccinerade. Rekommendationerna gäller från och med 22 november och för personer från 6 år och äldre och som har symtom som kan vara covid-19.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten från 22 november

Delrapport regionernas arbete med provtagning

SKR skickar kvartalsvis från och med 2021 en rapport till regeringen utifrån överenskommelsen om provtagning för covid-19.

Delrapport 4 - 20 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i november återigen en bred testning av befolkning inklusive dubbelvaccinerade. Därefter har regionerna genomfört ett omfattande arbete för att öka kapacitet, den betydande uppskalningen pågår fortfarande. Vecka 49 testades 345 840 individer med PCR-testning vilket är mer än en dubblering jämfört med två veckor tidigare.

Delrapport 4- regioneras arbete med provtagning 20 december 2021 (PDF) Pdf, 410 kB.

Delrapport 3 - 30 september

Regionerna fortsätter att genomföra ett omfattande arbete med testning och smittspårning i hela landet. Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna ser fortsatt behov av att upprätthålla hög kapacitet kring smittspårning och testning utifall smittläget skulle ändras under hösten.

Delrapport 3 - regionernas arbete med provtagning 30 september 2021 (PDF) Pdf, 253 kB.

Delrapport 2 - 24 juni

Kapaciteten för testning och smittspårning har fortsatt byggas ut under våren. Regionerna har en god kapacitet för provtagning och samtliga erbjuder provtagning samma eller nästkommande vardag. Det finns ett fortsatt behov av att upprätthålla hög kapacitet utifall smittläget skulle ändras i sommar och nästa halvår. Det gäller även kapaciteten för smittspårning.

I överenskommelsen för 2021 framgår att medel avsatts för gemensamma insatser för digitala lösningar som till exempel att hantera bokningar av tester. I uppdraget till Inera ingår att tillhandahålla en nationell digital lösning för provtagning. Efter en snabb utveckling, både hos Inera och landets regioner, erbjuds idag olika kombinationer av digitala lösningar för att stödja provtagningsprocessen.

Testning och smittspårning i skolan har varit prioriterat under våren. Testning och breddad testning samordnas av regionens smittskydd som för regelbunden dialog med skolchefer och rektorer vid utbrott men även för planering inför hösten.

Delrapport 2 - regionernas arbete med provtagning 24 juni 2021 (PDF) Pdf, 302 kB.

Delrapport 1 - 31 mars

Kapaciteten för testning och smittspårning har byggts ut kraftigt under senaste året. Regionerna har en god kapacitet för provtagning och erbjuder generellt provtagning samma eller nästkommande vardag. Det har även erbjudits antikroppstest som visar om individen tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Sedan december 2020 används även antigentester eller så kallade snabbtester. Regionerna genomför ett omfattande smittspårningsarbete som har varit möjligt genom att regionerna har byggt upp strukturer för en väl fungerande flexibel smittspårning. SKR lyfter behovet av fortsatt stöd för omfattande smittspårning i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR.

Delrapport 1 - regioneras arbete med provtagning 31 mars 2021 (PDF) Pdf, 208 kB.

Rekommendationer vid antikroppstestning

Folkhälsomyndigheten publicerade en ny vägledning och ändrade sina rekommendationer om användning av antikroppstester den 25 februari. Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde och rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer har SKR och regeringen enats om att den egeninitierade antikroppstestningen ska fasas ut. Från och med den 1 april 2021 kommer regionerna inte längre att få ersättning från staten för egeninitierad antikroppstestning.

Uppdaterad vägledning om antikroppstestning vid covid-19, Folkhälsomyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Medin

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset