Publicerad 23 december 2021

Hemställningar till regeringen

SKR följer noga utvecklingen av covid-19 för medlemmarna i regioner och kommuner. För att underlätta och ge möjlighet att agera snabbt under krisen har ett antal hemställningar gjorts till regeringen.

Övriga skrivelser och yttranden med anledning av covid-19

Nationella telefonlinjen för covid-19

Den 23 december 2021 skickade SKR en skrivelse till Folkhälsomyndigheten som vid årsskiftet avslutar sin samverkan med och finansiering av den nationella telefonlinjen för covid-19 på olika språk. Tjänsten kommer att återgå till Region Stockholm från 1 januari och därefter endast vara tillgänglig för samtal från Stockholms län och Östergötlands län.

Regionerna ser ett stort värde i att tjänsten kan fortsätta att vara tillgänglig för invånare i hela landet. Att fortsätta med telefonlinjen bidrar till att öka en jämlik tillgång till information under pandemin. Därför önskar SKR och samtliga 21 regioner att Folkhälsomyndigheten fortsätter bidra med finansiering även under 2022.

Skrivelse om nationella telefonlinjen för covid-19 (PDF) Pdf, 36 kB.

Skjuta upp lagen om nationell läkemedelslista

Den 31 mars skickade SKR in en skrivelse till regeringen där SKR vill uppmärksamma regeringen på de betydande utmaningar som återstår för att kunna uppfylla lagen om nationell läkemedelslista (lag 2018:1212). SKR:s samlade bedömning är att det helt saknas förutsättningar att nu införa lagen om nationell läkemedelslista.

Skrivelse om att skjuta om lagen om nationella läkemedelslistan (PDF) Pdf, 160 kB.

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Den 29 januari 2021 skickade SKR in en hemställan om krav på förändringar i förordningen om när läkarintyg i sjukpenningärenden behöver lämnas. Kravet innebär att den försäkrade inte ska behöva uppvisa något läkarintyg de första 21 dagarna.

Färre läkarintyg avlaster pressad hälso-och sjukvård

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Den 8 april 2020 skickade SKR in en hemställan med krav på förändringar i den förordning som ska garantera att staten ersätter hälso- och sjukvårdens samt äldre- och funktionshinderomsorgens merkostnader till följd av covid-19.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:29 (PDF) Pdf, 212 kB.

I maj 2020 tog regeringen beslut om att öka anslaget för merkostnader och ändrade den tidigare förordningen kring ansökningsförfarandet.

Kompensation för kommuner och regioners merkostnader

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa

Den 25 mars 2020 skickades en hemställan med förslag till regeringen. SKR har tagit fram två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridning av Coronaviruset. Förslagen innebär att utnyttja tillgänglig taxikapacitet.

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa (PDF) Pdf, 43 kB.

Prestationsbaserade krav i vården slopade 2020

Den 23 mars skickades en hemställan till regeringen med en begäran att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården. Den 9 april beslutade regeringen att slopa rapporteringskraven under 2020.

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av covid-19, Regeringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR