Publicerad 18 november 2021
Frågor och svar

Varför ska arbetsgivaren ta särskild hänsyn till att en arbetstagare är gravid?

(Uppdaterad: )

Det är frivilligt för en gravid arbetstagare att informera sin arbetsgivare om graviditeten. Arbetsgivaren ska dock överväga att vidta förebyggande åtgärder så snart de får kännedom om att en arbetstagare är gravid.

Det beror på att:

  • Gravida utgör ur ett arbetsmiljöperspektiv en särskilt skyddsvärd kategori arbetstagare (se bl.a. AFS 2007:5).
  • Gravida tillhör riskgrupp efter vecka 22. Forskning visar att gravida löper ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket i sin tur ökar risken för att föda för tidigt. Inräknat inkubationstid bedöms risken öka vid graviditetsvecka 20.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten bör gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blocktryck vara särskilt försiktiga.

Kontakt

Kontakta SKR