Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vilket arbetsmiljöansvar har arbetsgivaren vid distansarbete?

(Uppdaterad: )

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och ska försäkra sig om att medarbetaren har en tillfredsställande arbetsmiljö även när arbetet utförs på distans. Distansarbetsplatsen ska vara ergonomiskt funktionell och ska uppfylla kraven på en god arbetsmiljö även ur ett socialt och organisatoriskt perspektiv. Däremot gäller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) för arbete i hemmet. Dessa tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, personalutrymmen och utrymning.

Medarbetaren ska delta i arbetsmiljöarbetet och meddela arbetsgivaren om det uppstår arbetsmiljöproblem på distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren råder inte över distansarbetsplatsen vilket skapar särskilda förutsättningar när arbetsmiljön ska riskbedömas. Förutsättningarna för att arbetsgivaren ska kunna försäkra sig om att arbetstagaren har en tillfredsställande arbetsmiljö är att det finns en väl fungerande och regelbunden dialog. Om medarbetaren ger sitt godkännande kan en riskbedömning genomföras genom exempelvis ett fysiskt eller digitalt besök eller fotodokumentation av distansarbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte kan försäkra sig om att distansarbetsplatsens arbetsmiljö är tillfredsställande kan arbetsgivaren upphäva den enskilda överenskommelsen om distansarbete.

Kontakt

Kontakta SKR