Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vilka försäkringar gäller vid distansarbete?

(Uppdaterad: )

Arbetstagare i kommun eller region har Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, (TFA­KL).

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, AFA Försäkring

Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen och det är inte helt klart i vilken utsträckning hemförsäkringar täcker skador på egendom. Det är svårt att förutsäga hur eventuella skador på annat än arbetsgivarens egendom ska hanteras men distansarbete i arbetstagarens hem bör förutsätta att arbetstagaren har en hemförsäkring.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR