Publicerad 15 oktober 2021
Frågor och svar

Vilka arbetstider och ersättningar gäller vid förtroendearbetstid?

(Uppdaterad: )

För arbetstagare som har förtroendet att själv disponera sin arbetstid kan arbetstidens omfattning variera. Utmärkande för förtroendearbetstid är att arbetstiden inte mäts i antal timmar utan snarare styrs utifrån resultatuppfyllelse. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även vid förtroendearbetstid. Arbetstagaren kan alltså inte helt fritt disponera sin arbetstid. Viktiga faktorer för att förtroendearbetstid ska fungera är ömsesidigt ansvarstagande och tät dialog mellan chef och medarbetare. När förtroendearbetstid används är leverans och resultat i fokus – inte exakt när arbetet ska utföras men arbetsgivaren har ansvar att hålla reda på hur många timmar arbetstagaren arbetar så inte arbetstidslagens gränser överskrids.

Skyddsreglerna om bland annat dygnsvila och veckovila i arbetstidslagen och AB gäller även vid företroendearbetstid. Eftersom förtroendearbetstid innebär att arbetstiden är oreglerad behöver det i den enskilda överenskommelsen klargöras hur exempelvis beredskap eller övertid och mertid ska hanteras.

Huvudregeln är att en överenskommelse om förtroendearbetstid inte ersätts ekonomiskt. Överenskommelsen grundas istället på ett gemensamt intresse från arbetsgivaren och arbetstagaren att på ett flexibelt sätt förena arbetsliv och privatliv utan att det påverkar resultatet. Om arbetsgivaren ändå beslutar om ekonomisk ersättning, är det viktigt att även överenskomma vad som sker lönemässigt om den enskilda överenskommelsen sägs upp eller löper ut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset