Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vad menas med huvudarbetsplats, distansarbetsplats och tjänsteställe?

(Uppdaterad: )

Utgångspunkten är att medarbetaren har sin huvudarbetsplats på kontoret eller arbetsgivarens fysiska arbetsplats. En plats där medarbetaren utför arbete på distans är en distansarbetsplats.

Huvudarbetsplatsen förändras inte oavsett omfattningen av distansarbetet. Att medarbetaren utför arbete huvudsakligen från exempelvis sin bostad medför inte att distansarbetsplatsen utgör en egen driftsenhet.

Ännu ett begrepp är det så kallade tjänstestället. Vad som utgör tjänsteställe styrs av skattelagstiftningen. Enligt Skatteverkets ställningstagande antas en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler även ha sitt tjänsteställe där. Detta gäller även om den anställda har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden. En anställd som ingått avtal med sin arbetsgivare om att arbeta på någon annan plats än i arbetsgivarens lokaler får anses ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen om huvuddelen, mer än 50 procent, av arbetet utförs där.

Vad som utgör tjänsteställe kan bland annat påverka avdrag för resor till och från huvudarbetsplats.

Tjänsteställe, Skatteverkets rättsliga vägledning

Kontakt

Kontakta SKR