Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vad bör riktlinjer om distansarbete innehålla?

(Uppdaterad: )

Riktlinjerna för distansarbete ska utformas utifrån verksamhetens förutsättningar och bör innehålla hänvisningar till de regelverk som styr distansarbete (centralt kollektivavtal, verksamhetens riktlinjer) samt interna styrdokument såsom exempelvis arbetsgivarens policy om hur IT-utrustningen får användas. I riktlinjerna bör arbetsgivaren tydliggöra de grundläggande förutsättningarna för distansarbete, såsom vad som utgör huvudarbetsplats, distansarbetets omfattning och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Se Cirkulär 21:32 om stöd för att ta fram riktlinjer och överenskommelse om distansarbete.

Cirkulär 21:32: Riktlinjer för distansarbete

Kontakt

Kontakta SKR