Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Vad bör en enskild överenskommelse om distansarbete innehålla?

(Uppdaterad: )

SKR förespråkar att arbetsgivare och arbetstagare som är överens om att arbete kan utföras på distans träffar en enskild överenskommelse om detta. Till överenskommelsen bör bifogas de riktlinjer som gäller för distansarbete i verksamheten.

Ju mer precisa riktlinjerna är, desto färre detaljer behöver regleras i överenskommelsen. Se Cirkulär 21:32 om stöd för att ta fram riktlinjer och överenskommelse om distansarbete.

Cirkulär 21:32: Riktlinjer för distansarbete

Det är viktigt att arbetsgivaren går igenom riktlinjerna med arbetstagaren inför att överenskommelse ska träffas. Det bör framgå hur länge överenskommelsen om distansarbete ska gälla, hur den kan upphöra och när den ska ses över eller revideras.

Det finns inga formkrav på en överenskommelse om distansarbete. SKR förespråkar dock en skriftlig överenskommelse till undvikande av oklarheter.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset