Publicerad 15 oktober 2021
Frågor och svar

Vad är det för skillnad på distansarbete och förtroendearbetstid?

(Uppdaterad: )

Begreppet distansarbete tar sikte på var en arbetstagare utför sina arbetsuppgifter. Förtroendearbetstid handlar istället om när.

Förtroendearbetstid ger arbetstagaren möjlighet att planera sitt arbete och sin egen arbetstidsförläggning. Det faktum att arbetsgivare och arbetstagare träffar överenskommelse om förtroendearbetstid betyder inte självklart att arbetsgivaren också ger möjlighet att arbeta någon annanstans än på arbetsplatsen. Det är dock naturligt att i samband med överenskommelsen diskutera frågan om möjligheter att arbeta på andra platser än just arbetsplatsen. Ytterst beslutas detta av arbetsgivaren.

Precis som vid distansarbete har arbetsgivaren fortfarande ett arbetsmiljöansvar för arbetstagare med förtroendearbetstid.

Kontakt

Kontakta SKR