Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Måste riktlinjer om distansarbete samverkas med de fackliga organisationerna?

(Uppdaterad: )

Innan arbetsgivaren fastställer lokala riktlinjer om distansarbete ska dessa samverkas med de fackliga organisationerna enligt 11 § medbestämmandelagen eller enligt lokalt samverkansavtal.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset