Publicerad 7 oktober 2021
Frågor och svar

Hur definieras distansarbete?

(Uppdaterad: )

I EU:s ramavtal om distansarbete definieras distansarbete som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kan utföras i arbetsgivarens lokaler regelbundet utförs utanför dessa lokaler."

Att en arbetstagare vid enstaka tillfällen arbetar hemifrån eller på annan plats än huvudarbetsplatsen är inte samma sak som att arbeta på distans enligt europeiska ramavtalets mening.

Kontakt

Kontakta SKR