Publicerad 15 oktober 2021
Frågor och svar

Behövs skriftlig överenskommelse om förtroendearbetstid?

(Uppdaterad: )

Överenskommelsen bör vara skriftlig och kan träffas för begränsad tid, exempelvis årsvis, eller löpa tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid. Det bör också klargöras hur eventuell frånvaro, övertid och mertid ska hanteras. Om ekonomisk ersättning ingår i överenskommelsen, bör det även framgå vad som händer med ersättningen vid avslut eller uppsägning av förtroendearbetstiden.

Arbetsgivaren bör strukturerat och löpande följa upp hur arbetstagaren använder sin förtroendearbetstid utifrån den överenskommelse som träffats.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset