Publicerad 29 mars 2021

Ansvariga myndigheter

Det är flera olika myndigheter som bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som har det övergripande nationella ansvaret för att samordna smittskyddet. SKR följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och hänvisar alla frågor som rör smittspridning till dem.

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården och socialtjänstens arbete med covid-19. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning, och en ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att omfördela materiel mellan regioner och kommuner. Socialstyrelsen samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och har även i uppdrag att sprida information till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsens information om coronavirus och covid-19

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ansvar för att bland annat samordna stat, regionerna och kommunerna ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet.

Länsstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset