Publicerad 29 september 2023

Tabeller Regionanställd personal 2021

Här redovisas uppgifter från 2021 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2021.

Tabeller Regionanställd personal 2021

Tabell A

Samband mellan olika populationer (Excel) Excel, 11 kB.

Samband mellan olika populationer (PDF) Pdf, 41 kB.

Tabell B

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2021 (Excel) Excel, 11 kB.

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2021 (PDF) Pdf, 40 kB.

Tabell 1

Antal anställningar under perioden 1990-2021 (Excel) Excel, 19 kB.

Antal anställningar under perioden 1990-2021 (PDF) Pdf, 36 kB.

Tabell 2

Antal anställningar efter anställningsform och region (Excel) Excel, 10 kB.

Antal anställningar efter anställningsform och region (PDF) Pdf, 24 kB.

Tabell 3

Antal anställningar efter verksamhet och personalgrupp (Tabellen har utgått).

Tabell 4A

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (Excel) Excel, 14 kB.

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (PDF) Pdf, 73 kB.

Tabell 4B

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp och region (Excel) Excel, 66 kB.

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp och region (PDF) Pdf, 908 kB.

Tabell 5

Anställningar och faktiska årsarbetare efter AID-etikett (Excel) Excel, 36 kB.

Anställningar och faktiska årsarbetare efter AID-etikett (PDF) Pdf, 372 kB.

Tabell 6

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (Excel) Excel, 13 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (PDF) Pdf, 56 kB.

Tabell 7

Antal anställda efter ålder, kön och region (Excel) Excel, 11 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och region (PDF) Pdf, 33 kB.

Bilagor

Bilaga 1

Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 35 kB.

Bilaga 2

Jämförbarhet (PDF) Pdf, 44 kB.

Bilaga 3

Personalgrupp regioner (PDF) Pdf, 27 kB.

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp (PDF) Pdf, 100 kB.

Tidigare års redovisningar

Regionanställd personal 2020

Regionanställd personal 2019

Regionanställd personal 2018

Regionanställd personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.