Publicerad 30 mars 2021

Regionanställd personal 2018

Här redovisas uppgifter från 2018 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i regioner.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.