Publicerad 5 september 2022

Tabeller Kommunal personal 2020

Här redovisas uppgifter från 2020 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2020.

Rikstabeller

Tabell A

Samband mellan olika populationer (Excel) Excel, 10 kB.

Samband mellan olika populationer (PDF) Pdf, 24 kB.

Tabell B

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2020 (Excel) Excel, 11 kB.

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2019-2020 (PDF) Pdf, 24 kB.

Tabell 1

Antal sysselsatta under perioden 1981-2020 (Excel) Excel, 20 kB.

Antal sysselsatta under perioden 1981-2020 (PDF) Pdf, 33 kB.

Tabell 2A

Andel sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Excel) Excel, 12 kB.

Andel sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (PDF) Pdf, 33 kB.

Tabell 2B

Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Excel) Excel, 12 kB.

Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (PDF) Pdf, 34 kB.

Tabell 3

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (Excel) Excel, 13 kB.

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (PDF) Pdf, 34 kB.

Tabell 4

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (Excel) Excel, 37 kB.

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (PDF) Pdf, 172 kB.

Tabell 5

Antal anställningar per löneintervall (Tabellen har utgått).

Tabell 6

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (Excel) Excel, 12 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (PDF) Pdf, 30 kB.

Kommunvisa tabeller

Tabell 7

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 48 kB.

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 255 kB.

Tabell 8

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 52 kB.

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 292 kB.

Tabell 9

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (Excel) Excel, 43 kB.

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (PDF) Pdf, 216 kB.

Tabell 10

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (Excel) Excel, 38 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (PDF) Pdf, 187 kB.

Bilagor

Bilaga 1

Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 39 kB.

Bilaga 2

Jämförbarhet (PDF) Pdf, 321 kB.

Bilaga 3

Personalgrupper kommun (PDF) Pdf, 13 kB.

Bilaga 4

Kommungruppsindelning del 1 (PDF) Pdf, 100 kB.

Kommungruppsindelning del 2 (PDF) Pdf, 22 kB.

​Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp (PDF) Pdf, 216 kB.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2019

Kommunal personal 2018

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.