Publicerad 30 mars 2021

Kommunal personal 2018

Här redovisas uppgifter från 2018 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset