Publicerad 31 mars 2021

Välfärdsjobben är meningsfulla och engagerande

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda arbetstagare ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Det klarar kommuner och regioner mycket bra.

Siffrorna är från 2017 och kommer från en undersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Vartannat år genomför SCB undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv.

4 av 5 anställda anser sig ha ett mycket meningsfullt arbete

Mer än fyra av fem anställda inom kommuner (79 procent), landsting och regioner (82 procent) anser sig ha ett mycket meningsfullt arbete. Det är fler än i någon annan del av arbetsmarknaden och betydligt mer än de 68 procent som gäller på arbetsmarknaden totalt.

Det här är också en trend som håller över tid – i stort sett sedan 1991 har anställda inom kommuner, landsting och regioner i större utsträckning ansett sig ha ett meningsfullt arbete än övriga på arbetsmarknaden.

3 av 4 anställda är mycket nöjda med sitt jobb

Mer än tre av fyra anställda inom kommuner (74 procent), landsting och regioner (79 procent) är i det stora hela mycket nöjd med jobbet. Jämfört med hela arbetsmarknaden (73 procent) är det en större andel.

4 av 5 anställda har ett mycket intressant och stimulerande jobb

Fyra av fem anställda inom kommuner (77 procent), landsting och regioner (84 procent) anser att jobbet i hög grad är intressant och stimulerande. Även det är högre än vad som gäller för arbetsmarknaden totalt (72 procent).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR