Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär tredje part för SKR:s medlemmar?

Med tredje part menar vi alla som inte är SKR:s medlemmar eller aktörer som SKR haft en dialog med om nyttjandet av filmen. Till exempel skulle tredje part kunna vara Arbetsförmedlingen eller liknande organisation. Observera att SKR och SKR:s medlemmar inte ansvarar för att bevaka nyttjanderätten av tredje part.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR