Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad är fördelarna för mig som arbetsgivare?

  • En studentmedarbetare tillför nya perspektiv och har ”färsk” kunskap inom sitt område, samtidigt som de bidrar med engagemang och idéer till din organisation.
  • Effektiviteten ökar då du får tillgång till kvalificerad arbetskraft där du idag saknar resurser, till exempel vid projekt och utredningar. Arbetsuppgifter kan också fördelas på ett sätt som avlastar övriga medarbetare vid till exempel arbetstoppar.
  • Du stärker ditt och hela sektorns arbetsgivarvarumärke, på både kort och lång
    sikt. Nöjda studentmedarbetare pratar väl om arbetsplatsen och återkommer sannolikt i högre grad till sektorn efter avslutad utbildning.
  • Genom studentmedarbetare kan generationsväxlingen och kompetensöverföringen ske på ett smidigt och bra sätt.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR