Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Är det något mer jag ska tänka på?

  • Du ska veta att studentmedarbetaren är försäkrad på motsvarande sätt som dina andra medarbetare.
  • Det är möjligt att anställa någon som studentmedarbetare även om du har personer inom din verksamhet som har företrädesrätt.
  • Även om studentmedarbetaren har en tidsbegränsad anställning så kan du avsluta anställningen tidigare än anställningen löper ut. Det kan du göra utan att det föreligger saklig grund. I ett sådant fall föreligger en månads uppsägningstid. Även studentmedarbetaren kan avbryta sin anställning i förtid med en månads uppsägningstid.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR