Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Hur kan man arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen?

Språkutvecklande arbetsplatser handlar om att satsa på, skapa och upprätthålla arbetssätt inom ordinarie verksamhet som gör att medarbetare kan utveckla sitt språk kontinuerligt och arbetsplatsen kan inkludera alla medarbetare.

Ett sätt att stärka språket på en arbetsplats kan vara genom språkombud. Språkombud är ett koncept som ägs av Vård- och omsorgscollege. Det finns även lokala varianter med delvis liknande funktion, så som språkstödjare och språkcoacher. Oavsett hur man väljer att arbeta språkutvecklande är det viktigt att hela ansvaret inte vilar på en enskild person, utan ses som en verksamhetsfråga som ägs av ansvarig chef. Det finns även exempel där personal på HR-avdelningen utbildat sig till språkombud för att bättre kunna stötta verksamheterna i dessa frågor.

Att införa konceptet språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom en ökad medvetenhet om språk och hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet och för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. Språkombud har utvecklats för vård och omsorg, inklusive hälso- och sjukvård, men kan användas i många olika verksamheter och branscher. Konceptet innefattar i nuläget en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och en utbildning för chefer.

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR