Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Hur avgör man språkkompetens vid rekrytering?

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra vilka de vill anställa och vilken kompetens som behövs för att klara av ett visst uppdrag.

Precis som med andra kompetenser man efterfrågar vid rekrytering är det bra att på förhand avgöra vilka språkliga och kommunikativa färdigheter som krävs för det specifika jobbet, då blir det lättare att både formulera krav och att bedöma om en kandidat har vad som krävs.

I en anställningssituation handlar det om att avgöra en persons kompetenser, meriter och lämplighet i relation till ett visst uppdrag. Rekryteringar innebär en samlad bedömning och ibland behöver vissa kompetenser hos en kandidat prioriteras medan andra kan behöva utvecklas under tiden som anställd.

Språkkrav vid rekrytering kan formuleras i form av godkända betyg på en viss nivå. Samtidigt kan det vara svårt att endast utgå från betyg. Betyg sätts som regel i en utbildningssituation och mäter hur väl en person har klarat av den, snarare än en arbetsrelaterad situation som mäter hur väl en person klarar av ett visst arbete. Därför kan det vara bra att göra en bedömning som bygger på vad personen förväntas klara av på jobbet, även om språkbetyg kan vara ett bra komplement.

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR