Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Funkar språkombud?

Ja, om man använder dem på rätt sätt. Det finns många goda exempel runt om i landet. Dessutom har Nationellt centrum för svenska som andraspråk gjort en intervjustudie i äldreomsorgen och sjukvården för att se vilka effekter språkombud kan ha. Både chefer och medarbetare berättar om flera fördelar de upplever med språkombud. Det kan handla om att det blir färre missförstånd, mer tid till uppdraget, lättare att rekrytera och introducera ny personal och praktikanter.

Språkombud stöttar språket på jobbet, Suntarbetsliv

Sammanfattning av rapporten ”Språkombudet som resurs på arbetsplatser”, VO-college (PDF)

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR