Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkutvecklande arbetsplatser?

Ja, det finns vinster att göra. Rapporten ”Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?” visar att det finns ekonomiska vinster att göra för äldreomsorgen, bland annat genom effektivare verksamheter. Dessutom finns det vinster att göra för samhället i stort eftersom det kan bidra till att fler människor kommer in och stannar kvar på den reguljära arbetsmarknaden.

Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?, VO-college (PDF)

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset