Publicerad 22 mars 2021

Resurser och material

SKR arbetar för att effektivisera vägen till jobben för utlandsutbildade med akademisk examen inom hälso- och sjukvård, skola och förskola och socialt arbete.

Arbetet har skett i samarbete med berörda fackförbund och bland annat resulterat i utveckling av konceptet språkombud, en digital introduktionskurs för utlandsutbildad personal inom hälso- och sjukvården, kartläggning av legitimationsprocesser för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal samt lärare och förskollärare. Dessutom har den partsgemensamma webbplatsen Vägen till jobben tagits fram samt även flera informationsinsatser.

Resultatet av dessa insatser finns beskrivna, tillsammans med rapporter, filmer och material kopplade till respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.