Publicerad 22 mars 2021

Dela upp arbetet – nya tjänster

När nya yrken skapas kan andra kompetenser efterfrågas för att utföra dessa arbetsuppgifter. På så sätt avlastas nuvarande personal, samtidigt som människor som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att bidra med sin kompetens.

Välfärdssektorn har generellt höga krav på utbildning. Men på grund av arbetskraftsbristen lyckas vi inte alltid bemanna våra verksamheter med utbildad personal i den utsträckning som vi önskar.

Arbetsgivare behöver börja rekrytera från grupper som de i dagsläget inte lyckas attrahera. Genom att se över vem som gör vad, och fördela arbetsuppgifter och roller på ett nytt sätt mellan olika yrkesgrupper, finns också möjligheter att skapa nya yrken.

Det går att förändra organisationen i alla verksamheter och skapa efterfrågan av nya kompetenser. Några exempel:

  • I skolan efterfrågas elevkoordinator och lärarassistenter som avlastar lärare
  • Inom individ- och familjeomsorg rekryteras fler administratörer som avlastar socialsekreterare
  • Inom hälso- och sjukvård kan vi bygga upp vårdnära service
  • Inom äldreomsorg efterfrågas serviceassistenter som avlastar vårdpersonal.

Serviceassistenter inom äldreomsorgen i Karlskoga kommun

På Lötängens äldreboende i Karlskoga testas ett nytt arbetssätt där serviceassistenter avlastar undersköterskor och vårdbiträden med vissa arbetsuppgifter. Samtidigt skapas möjligheter för personer som saknar formell utbildning att komma in på arbetsmarknaden och prova på ett arbete inom vård och omsorg.

Ulrika Läth, undersköterska, Fredrik Hörngren, serviceassistent och Maria Granlund, fackligt förtroendevald berättar om arbetssätt och erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.