Publicerad 1 oktober 2021

Anställa personer med funktionsnedsättning till välfärden

Kompetensförsörjning är ett generellt problem, med brist på arbetskraft inom fler områden. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor – och med lösningen på arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning.

Nu behöver arbetsgivare tänka nytt och göra annorlunda. Genom att se över och organisera arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annat sätt skapas möjligheter för fler att kunna utföra dem, och genom breddad rekrytering kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta.

Hittills har fokus varit att rusta individen att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom utbildning eller praktik på en arbetsplats. Men genom att vända på perspektivet och istället se över vem som gör vad på en arbetsplats kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta. Bredare rekrytering och blandad personalstyrka ger också flera vinster: minskade kostnader, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Verktyg

Kommunalekonomisk kalkyl – räknesnurran

Inom ramen för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering har Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Skövde kommun tagit fram ett beräkningsverktyg för att synliggöra de kommunalekonomiska konsekvenserna av insatser inom projektet.

Verktyg för kommunalekonomisk effektkalkyl (Excel) Excel, 500 kB.

Information om verktyget för kommunalekonomisk effektkalkyl (PDF) Pdf, 244 kB.

Räknesnurran för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå

Du kan även beräkna effekter på arbetsplatsnivå.

Verktyg för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå (Excel) Excel, 276 kB.

Sammanställning av effektkalkyl på arbetsplatsnivå (Excel) Excel, 356 kB.

Metod för att använda kompetensen rätt

Här hittar du en metod, inspiration och material för att använda kompetensen på bästa sätt i verksamheten.

Metod för att använda kompetensen rätt

BEA-anställning

Frågor och svar vid BEA-anställning (PDF) Pdf, 1 MB.

Exempel från kommuner

Örebro kommun

I projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering” har Örebro kommun arbetat fram en modell för arbetsdelning - Använd kompetensen rätt. Modellen utgår från interaktiva workshops med medarbetare på kommunala arbetsplatser som identifierar verksamhetens olika arbetsuppgifter och analyserar utifrån frågeställningar gör vi rätt saker, gör vi rätt och gör rätt kompetens rätt saker.

Gävle kommun

Gävle kommun har utformat en modell för arbetsdelning som utgår från Örebros modell. I Gävle etablerades pilotgrupper med kontorschefer på förvaltningsnivå och arbetsgrupper på verksamhetsnivå. Grupperna har sett över verksamhetens arbetsuppgifter, identifierat arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie personals ansvarsområden och - utifrån verkligt behov - identifierat och skapat kompletterande tjänster.

Hudiksvalls kommun

Förberedelser och utbildningsinsatser på vägen mot inkluderande arbetsplatser i Hudiksvalls kommun.

Inkluderande arbetsplatser, exempel från Hudiksvalls kommun (PDF) Pdf, 431 kB.

Guide till inkluderande arbetsplatser

Inkluderande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att lyckas med bra rekryteringar. Att våga tänka på nytt sätt är en annan förutsättning. Nu finns en guide till arbetsgivare som vill arbeta med nya tankesätt, inkluderande arbetsplatser och eventuella stöd till enskilda, som stöd på vägen till bra kompetensförsörjning.

Guide till inkluderande arbetsplatser - Ett stöd på vägen mot fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser (PDF) Pdf, 904 kB.

Projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering

Projektet Fler vägar in, som drevs gemensamt av SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet, har utvecklat en bra metod för hållbar kompetensförsörjning. Det ursprungliga syftet var att göra det enklare för arbetsgivare i välfärden att anställa personer med funktionsnedsättning, genom nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller.

Metoden fungerar för arbetsgivare och medarbetare på samtliga arbetsplatser. Med rätt stöd och verktyg kan arbetsgivare känna sig trygga att rekrytera personer som står längre från arbetsmarknaden.

Åtta kommuners arbete

Projektet pågick under 2017-2020 i åtta kommuner; Borås, Falkenberg, Gävle, Hudiksvall, Karlskoga, Skövde, Stockholm och Örebro. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning. Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet och dess resultat har utvärderats i sin helhet av konsultföretaget WSP.

Slututvärdering av ESF-projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering (PDF) Pdf, 1 MB.

Konferenser om breddad rekrytering

Under 2020 anordnade SKR tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig.

29 oktober – Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

17 november – Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

4 december- Vägen framåt för breddad rekrytering

(på grund av teknisk problem ligger denna sändning direkt här nedan på webbsidan)

Program 4 december 2020

10.00-10.02 Inledning


Karin Falck, moderator inleder.


10.02-10.07 Lärdomar från projektet – film

Några projektledare reflekterar kring vad som har fungerat.

10.07-10.17 Processkartan för breddad rekrytering

Vilka är de viktigaste stegen och komponenterna för att arbetet ska bidra till kompetensförsörjning? Peter Lidström, projektledare Skövde och Elsa Lyon, handläggare SKR.

10.17-10.27 Guide för inkluderande arbetsplatser

Emanuel Galaup utredare Myndigheten för delaktighet (MFD) och Ulrika Lifvakt, handläggare SKR.

10.27-10.40 Lönar det sig?

Måns Norberg, SKR och Peter Lidström, Skövde beskriver en modell för att räkna på när breddad rekrytering lönar sig ur ett samhällsperspektiv. Lars Ahlenius från Stockholm stad visar hur man utvecklat modellen så att arbetsgivare kan räkna på nyttan för deras specifika verksamhet.

10.40- 10.50 Övergång till en ordinarie tjänst

Hur lag och kollektivavtal påverkar övergång från en anställning enligt kollektivavtalet BEA till en reguljär anställning enligt kollektivavtalet HÖK/AB. Vincent Paciello Lundvall, förhandlare SKR.

10.50-11.05 Framtiden för breddad rekrytering

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR. Malin Ekman, GD Myndigheten för delaktighet, Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen och Caroline Olson direktör på SKR reflekterar kring möjligheter och utmaningar kring fler vägar in – breddad rekrytering.

11.05-11.10 Framtiden för breddad rekrytering- film

Några projektledare om framtiden för fler vägar in.

11.10-11.15 Avslut och sammanfattning

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR