Publicerad 1 december 2021

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen.

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Rekryteringsrapport 2020

Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras.

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020

Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020 (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Det finns mycket som arbetsgivarna redan gör för att möta denna kompetensutmaning, men också en hel del kvar att göra. SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR