Publicerad 8 november 2023

Vad innebär det nya kravet på försörjning?

Det nya kravet om god försörjning innebär att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, men minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige (27 360 kronor) för att få ett arbetstillstånd.

Anställningsvillkoren och lönen som erbjuds måste också vara minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

För att arbetstagaren ska kunna beviljas arbetstillstånd behöver arbetsgivaren även säkerställa att den anställda får nödvändiga försäkringar, inklusive sjukförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring och tjänstepension när anställningen påbörjas.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas räcker det inte med ett anställningserbjudande till arbetstagaren utan det måste finnas ett påskrivet anställningsavtal.

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.