Publicerad 8 november 2023

När söker man arbetstillstånd?

För att personer utanför EU/EES ska få komma till Sverige och arbeta krävs ett arbetstillstånd. Första gången ett arbetstillstånd beviljas kallas det för förstagångs-tillstånd. Förstagångs­tillstånden är tidsbegränsade på maximalt två år och efter det kan man ansöka om förlängning. Efter fyra år går det att ansöka om permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, det vill säga tillstånd att bo och arbeta i Sverige på obestämd tid.

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.