Publicerad 8 november 2023

Kan andra ersättningar och förmåner än lön ingå?

I bedömningen av om en anställds inkomst är tillräcklig för ett arbetstillstånd kan andra typer av ersättningar och förmåner inkluderas utöver den grundläggande kontanta lönen. För att en ersättning eller förmån ska kunna inkluderas i bedömningen av inkomst för arbetstillstånd, måste det framgå att den är en regelbunden och återkommande del av erbjudandet till arbetstagaren. Lönetillägg är en ersättning som oftast kan räknas som lön.

Värdet av förmåner som exempelvis fri bostad och mat kan räknas med. Det centrala är om en sådan förmån täcker privata kostnader eller är avsedd för att täcka kostnader relaterade till arbetet och om de därmed skattemässigt bedöms som inkomst av tjänst.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS/007/2021

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.