Publicerad 8 november 2023

Hur kan en arbetsgivare kontrollera om en anställd har arbetstillstånd?

Arbetsgivare behöver kontrollera att den anställda har rätt att arbeta. Det kan kontrolleras genom ett uppehållstillståndskort, en kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd eller ett LMA-kort om den anställda är asylsökande.

Arbetskraftsinvandrare får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) där det ska framgå hur länge tillståndet är giltigt. Eventuella begränsningar till yrke och arbetsgivare under texten ”Anmärkningar” på kortet. Alternativt kan man få se kopia på beslutet från Migrationsverket där det också framgår.

Arbetsgivaren är skyldig att spara vissa handlingar under den tid som anställningen pågår och därefter.

Cirkulär 17:25 om Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.