Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad kan medlen användas till?

Medlen inom denna del av överenskommelsen får användas till att utveckla arbetets organisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Det betyder att de kan användas till insatser inom något eller några av områdena nedan. Texterna i överenskommelsens kapitel 4 beskriver mer vad dessa områden innebär.

  • It- stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information
  • Smartare användning av medarbetarnas kompetens
  • Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning
  • Utveckla medarbetarnas förutsättningar och vårdens verksamheter, vilket innefattar såväl ledarskap, arbetsmiljö som att öka möjligheterna att rekrytera, insatser för att behålla och utveckla medarbetare, förutsättningar för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.

Medlen får användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar. I likhet med tidigare överenskommelse ska privata verksamheter med offentlig finansiering kunna ta del av medlen inom överenskommelsen.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.