Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

När ska redovisningen senast vara klar?

Regionerna ska lämna en ekonomisk berättelse för kalenderåret som visar hur medlen använts till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Regeringen avser även att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp arbetet med överenskommelsen. En redogörelse för arbetet som genomförts under 2019 ska då göras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.