Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Hur kan vi ta del av medlen?

Regioner

Till regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2019. Rätten till bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som bedöms inte ha utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Kommuner

SKR ansvarar för att fördela samtliga stimulansmedel i denna överenskommelse som rör kommunerna. Medlen rekvireras från SKR till de regionala samverkans- och stödsstrukturerna (RSS) som finns i varje län och som har till uppgift att stödja samverkan i frågor som rör hälso- och sjukvård och socialtjänst mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet på hur de används.

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.