Publicerad 22 mars 2021

Fritidshem

SKR arbetar för att ge kommunerna fler verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen. Det sker som ett led för att utveckla fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse.

SKR avser att sprida lärande exempel och lokala strategier för hur de olika yrkesrollerna i fritidshemmen kan användas klokt, hur man kan öka personaltätheten, höja utbildningsnivån samt stärka kompetensen hos olika kategorier av medarbetare.

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR