Publicerad 13 december 2022

Kompetensfrågan i fokus för EU under 2023

EU har beslutat att 2023 ska vara Europaåret för kompetens och den 1 januari tar Sverige över ordförandeskapet. Kompetensförsörjning är kommunernas och regionernas mest prioriterade fråga.

− Det europeiska året 2023 för kompetens kommer i rätt tid. SKR har flera goda exempel på hur kompetensförsörjning kan stimuleras, exempelvis genom våra partsgemensamma avtal kring kompetens- och omställning, friskfaktorer och pensioner. Arbetet med kompetensförsörjning är den viktigaste frågan för kommunerna och regionerna under de kommande åren, säger Ulf Olsson, vice ordförande för SGI Europe Sweden och vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.

Ulf Olsson träffade i förra veckan Nicholas Schmit, EU-kommissionär för jobb och sociala rättigheter. Schmit har ett särskilt ansvar för frågor som den europeiska pelaren för sociala rättigheter, minimilöner, lönetranparens och arbetsvillkor. Under mötet diskuterades bland annat vikten av att stärka den sociala dialogen och värdet av att EU respekterar medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller.

− Vi måste hitta samförstånd och långsiktigt hållbara lösningar mellan EU-kommissionen och EU:s medlemsländer. För Sverige är det nödvändigt att vi kan fortsätta att hantera arbetsgivarfrågor genom kollektivavtal och partsgemensamt arbete, och att EU:s olika direktiv utformas så att det finns utrymme för detta, säger Ulf Olsson.

Att värna den svenska modellen, där det är arbetsmarknadens parter som genom förhandlingar kommer överens om lön och villkor på arbetsmarknaden, är den viktigaste grundprincipen i SKR:s europeiska arbete. Exempelvis när det gäller EU-kommissionens kommande initiativ om den sociala dialogen som presenteras i början av nästa år samt det pågående arbetet med direktivförslagen om lönetransparens respektive plattformsarbete.

Fakta

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen. SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.