Publicerad 4 maj 2023
Nyhet

Kompetensförsörjning på agendan vid EU-möte

Den 3-4 maj samlas EU:s social- och arbetsmarknadsministrar i Stockholm. SKR medverkar för att ge exempel på hur kommuner och regioner arbetar för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Robert Johansson

Robert Johansson

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SGI Europe deltar när EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar möts i Stockholm under det svenska EU-ordförandeskapet för att diskutera kompetens- och omställningsfrågor och frågor om den demografiska utvecklingen inom EU. Kompetensfrågan är i fokus för EU som har beslutat att 2023 ska vara Europaåret för kompetens.

− Kompetensförsörjning är kommunernas och regionernas mest prioriterade fråga. SKR har flera goda exempel på hur kompetensförsörjning kan stimuleras, där vårt kollektivavtal kring kompetens- och omställning är ett tydligt exempel. Avtalet ger möjligheter till utbildning och vidareutbildning, vilket stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Robert Johansson, ledamot i SKR:s förhandlingsdelegation och i SGI Europe Swedens styrelse.

Andra saker som diskuteras under mötet är SKR:s kampanj ”Fortsätt livet” för att skapa intresse för att arbeta inom äldreomsorgen samt SKR:s och SGI Europes gemensamma arbete kring aktivt åldrande och digitalisering.

− Bristen på rätt kompetens finns i praktiskt taget varje land inom EU. Därför är det är lärorikt att diskutera frågan med EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar ur både ett nationellt och europeiskt perspektiv. Vi kan berätta vad Sverige gör och samtidigt få värdefull information om hur andra länder hanterar kompetensutmaningen, säger Robert Johansson.

Fakta

Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) skapar förutsättningar för arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Avtalet har anpassats till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU. I sektionen ingår SKR, Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Grenfors
Expert

Pressjour

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.