Publicerad 30 mars 2023

Hur kommuner kan vässa sitt jämställdhetsarbete

Charlotta Undén, förhandlare SKR

Under en informationsträff för HR i kommuner 29/3 berättade SKR:s jämställdhetsexpert Charlotta Undén om vad kommuner kan göra för att vässa sitt jämställdhetsarbete.

Hej Charlotta! Du är jämställdhetsexpert på SKR och har pratat för HR-ansvariga i kommuner om vikten av jämställda arbetsplatser på den månatliga informationsträffen idag.

Vad kan arbetsgivare göra för att flytta fram sina positioner?

Arbetsgivare kan göra mycket! Vara ambassadörer för heltidsarbete som norm! Arbetsgivare kan också synliggöra och beskriva vad konsekvenserna blir av olika val. Informera vad det innebär för livsinkomst och pension. Jag tror att det är viktigt att se att allt hänger samman, att ojämställdheten har många ansikten.

Vilket är ditt huvudbudskap till arbetsgivare?

Huvudingången är att kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka! Vi vet att delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete leder till bättre löneutveckling, fler karriärmöjligheter, fler kvinnliga chefer samt till ett mer jämställt samhälle i stort.

Det här behöver vi prata om både vid middagsbordet och på arbetsplatsen, säger Charlotta Undén.

Du nämnde att kvinnor dubbelarbetar, kan du utveckla?

Kvinnor som har familj och barn dubbelarbetar genom att ta större ansvar för det obetalda hemarbetet. I genomsnitt lägger kvinnor två månader mer än män per år på obetalt arbete - både i hemmet och på jobbet, till exempel tömma diskmaskinen eller städa. Forskning visar att det finns en förväntan att kvinnor utför den typen av uppgifter och att de också tar på sig den. Att kvinnor dubbelarbetar medför en ökad risk för ohälsa och att kvinnors frånvaro från arbetsplatsen ökar ytterligare.

Vi frågade även Anders Henriksson, SKR:s nytillträde ordförande, om hans syn på kommuners och regioners jämställdhetsarbete.

Har du några medskick till arbetsgivare i kommuner och regioner?

Vi klarar inte framtidens kompetensförsörjning om vi inte också klarar jämställdheten, därför måste arbetsgivarpolitiken gå hand i hand med arbetet för ett mer jämställt samhälle. Jag ser tre områden vi måste prioritera för att klara kompetensförsörjningen framåt.

För det första, vi ska inte vara en deltidssektor, för att heltidsarbete ska bli norm måste vi modernisera både arbetssätt och organisationer. Det går inte att införa heltid i en deltidsorganisation.

För det andra, för att klara framtidens utmaningar kan vi inte fortsätta göra som vi alltid gjort, vi måste våga testa nytt. Varje dag ska vi bli lite bättre, och sätta ett systematiskt förbättringsarbete.

För det tredje, välfärden arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser. I det ingår både ett närvarande och systematiskt arbetsmiljöarbete men också att vi utmanar normer och driver på för ett mer jämställt föräldraskap, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare
  • Dena Akaber
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.