Publicerad 24 mars 2023

EU:s sysselsättningskommitté besökte SKR

Bristen på arbetskraft och rätt kompetens är märkbar över hela Europa. SKR träffade EU:s sysselsättningskommitté för att berätta hur kommuner och regioner arbetar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

I tisdags var sysselsättningskommittén (den rådgivande kommittén för ministrar för sysselsättning och sociala frågor i rådet för sysselsättning och sociala frågor, EPSCO) på studiebesök på SKR. Kommittén främjar samordningen av sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken både på europeisk och nationell nivå. Besöket var ett samarrangemang mellan sysselsättningskommittén och det svenska EU-ordförandeskapet.

− Befolkningsutvecklingen visar att arbetskraften inte räcker till. Utöver nyrekrytering måste vi också få fler att arbeta heltid och arbeta längre. För att behålla de som redan är anställda krävs många olika insatser, inte minst en god arbetsmiljö, säger Caroline Olsson, chef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På dagordningen stod bland annat en presentation av SKR som arbetsgivarorganisation och SKR:s medlemmar samt förbundets EU-prioriterade frågor för 2023 och det svenska EU-ordförandeskapet med fokus på prioriteringen om ett starkt socialt Europa - att värna den svenska modellen. Omställningsfondens vd Eva Wikström berättade också hur arbetet med omställning fungerar för välfärdens arbetsgivare och medarbetare.

− Det europeiska året för kompetens kommer lägligt eftersom kompetensfrågorna också är en viktig del i arbetet. Utmaningarna är globala men lösningarna är lokala, säger Caroline Olsson.

Under dagen fick kommittén bland annat en presentation av det SKR-ledda projektet ”School to Work”, som handlar om hur man kan minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och bidra till integrationen av ungdomar på arbetsmarknaden och social integration. Sysselsättningskommittén träffar regelbundet SGI Europe, som SKR är mycket aktivt i, i Bryssel.

− Under besöket kunde vi visa på och diskutera den viktiga länken i arbetet i dessa frågor mellan nationell och europeisk nivå och mellan SKR och SGI Europe, säger Caroline Olsson.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.