Publicerad 22 april 2021

Medverkan i lönepolitiska samtal

För att stimulera till ett ökat engagemang i lönepolitiska frågor hos arbetsgivaren kan vi från SKR delta i lönepolitiska samtal med arbetsgivarens ledning.

Lönepolitiska samtal kan till exempel inspirera till ett ökat engagemang inför ett strategiskt lönepolitiskt arbete som arbetsgivaren avser att genomföra.

Exempel på innehåll

 • Lönebildning ur tre perspektiv – nationellt, centralt, lokalt
 • SKR:s mål med lönebildningen
 • Avtalskonstruktionerna
 • Lönestruktur och lönespridning
 • Lokal lönebildning 
  • Avtalens mål och inriktning
  • Arbetsgivarens roll och ansvar
  • Framgångsfaktorer
  • Löneprocessen – koppling till mål- och budgetprocess

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef