Publicerad 31 maj 2024
Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan handläggar- och administratörsarbete?

Val av etikett inom huvudområdet handläggar- och administratörsarbete kan vara svårt eftersom arbetsuppgifterna delvis kan vara överlappande. Här är det särskilt viktigt att tänka på att befattning eller titel inte är grund för vilken etikett som ska väljas.

Administratörer

Administratörer (152010-152090) ger administrativt stöd och service. De har ett flertal uppgifter av olikartad karaktär exempelvis att registrera handlingar, diarieföra, förbereda ärenden, olika typer av bokningar, ta fram information ur databaser och sammanställa material. Arbetsuppgifterna kan även innefatta att utveckla och förbättra administrativa arbetsmetoder och rutiner. Arbetet utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Administratörer utför arbetet i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer, praxis, allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande.

Handläggare

Handläggare (151010-151090) utför ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utredande karaktär. Arbetet har oftast inslag av planering och utvärdering. Beslutsprocesserna är vanligen omfattande och komplexa. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.